GGZ voor LHBTI+’ers

BEHANDELINGEN

BEHANDELINDICATIES

Je kunt bij ons terecht bij de volgende klachten:

Problemen met coming out / acceptatie
Geïnternaliseerde homo- / trans- / interseksefobie
Stigma / discriminatie
Angst / Depressie
Trauma (PTSS)
Aandacht- en concentratieproblemen (ADHD)
(Gender)identiteitsproblematiek
Seksuele problemen

Indien jij je herkent in onderstaande:

Steeds in conflict raken met je omgeving
Moeite hebben met het aangeven van grenzen
Moeite met het verwerken van pijnlijke gebeurtenissen
Je overspoeld voelen door je emoties
Moeite met voelen of emoties uiten
Perfectionisme
Angst voor intimiteit of verbondenheid

BEHANDELMETHODEN

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
EMDR
Affect Fobie Therapie (AFT)
Emotionally Focused Therapy (EFT)
Psychodynamische therapie
Schematherapie
Dramatherapie

BEHANDELVORMEN

Individuele behandeling

Individuele therapie is een vorm van therapie waarbij je één-op-één werkt met je behandelaar. De behandeling is afgestemd op de behandeldoelen en thema’s die alleen voor jou van belang zijn.

Groepsbehandeling

Groepsbehandeling is een vorm van therapie waarbij meerdere mensen met vergelijkbare problemen of uitdagingen tegelijkertijd deelnemen aan een reeks behandelingssessies

Relatie- en gezinstherapie

Relatie- en gezinstherapie zijn beide vormen van therapie die met name gericht zijn op het verbeteren van de communicatie, wederzijds begrip en de verbondenheid tussen bijvoorbeeld partners en/of gezinsleden

E-Health

Wij bieden patiënten die daar de voorkeur voor hebben ook de mogelijkheid om een gedeelte of de gehele behandeling via videobellen te doen. Zo is de zorg voor iedereen toegankelijk

ZORG DIE WIJ AANVULLEND BIEDEN

DIAGNOSTIEK
TRANSGENDERZORG
INTERSEKSEZORG
HIV EN PSYCHISCHE GEZONDHEID
REGENBOOGGEZINNEN
DIAGNOSTIEK

Voor een effectieve behandeling van psychische klachten is het van belang goed te begrijpen wat er aan de hand is en waarom je ergens last van hebt. Een (psychiatrische) diagnose kan hier bij helpen. Bij LHBTI+'ers kan naast algemene psychologische kennis, extra diagnostische expertise nodig zijn. Binnen Kaleidos doen wij vanuit meerdere disciplines diagnostiek, passend bij je hulpvraag: dat kan variëren van medisch-psychiatrisch, psychologisch (onderzoek) tot systeemgerichte diagnostiek.

Loop je in je huidige behandeling vast, en verwacht je dat LHBTI+-gerelateerde problematiek meespeelt en kan aanvullende specialistische diagnostiek op dit gebied jouw behandeling helpen? Wij bieden de mogelijkheid tot (diagnostische) consultatie en second opinion gericht op deze vragen. Op basis van je vraag word je gezien door bijvoorbeeld onze psychiater, psycholoog, seksuoloog, en/of vaktherapeut en krijg je een concreet diagnostisch of behandeladvies.

TRANSGENDERZORG

Voor transgender, non-binaire en genderqueer-personen bieden wij twee typen zorg: zorg met als doel het starten van en begeleiden door medische transitie, en algemene GGZ naast of bijvoorbeeld na je medische transitie.

Diagnostische en begeleidende zorg rondom medische transitie

Voor het starten van medische transitiezorg, zoals hormoonbehandeling, operaties of vruchtbaarheidsbehandeling en paramedische zorg zoals logopedie of laserontharing bieden wij een multidisciplinair en compact diagnostiektraject aan. Wij werken volgens onder andere de kwaliteitstandaard Transgenderzorg. Voor vervolgbehandelingen werken wij onder andere samen met het Amsterdam UMC en Gender Clinic. Wij coördineren je persoonlijke behandelplan en begeleiden je zo nodig door je medische transitie heen.

Voor diagnostiek en indicatiestelling voor medische transitie roepen wij uitsluitend mensen op van de wachtlijst van het Amsterdam UMC. Wij hanteren GEEN eigen wachtlijst en het is dus NIET mogelijk je zonder uitnodiging naar ons te laten verwijzen.

Algemene psychologische of psychiatrische zorg

Transgenderpersonen kunnen te maken krijgen met negatieve ervaringen in de maatschappij, wat de kans op psychische klachten kan vergroten. Kennis van gender, hormonen of operaties, en specifieke bijkomende onderwerpen kan belangrijk zijn bij het behandelen van bijvoorbeeld een depressie of trauma. Bij Kaleidos bieden we transgender-sensitieve zorg, bijvoorbeeld naast een medische transitie elders of als ‘nazorg’ na transitie.

Voor algemene psychologische of psychiatrische zorg bij transgenderpersonen kan WEL direct verwezen worden. Helaas hebben wij GEEN capaciteit voor psychische zorg ter overbrugging van wachtlijsten tot aan diagnostiek en indicatiestelling voor medische transitie.

INTERSEKSEZORG

Psychische klachten als gevolg van medische behandelingen, hormonale wisselingen, geheimhouding of identiteitsproblemen komen gemiddeld vaker voor bij mensen met een variatie van het geslacht (DSD of intersekse), zoals bij het androgeen ongevoeligheidssyndroom, MRKH of syndroom van Turner. Bij behandeling van bijvoorbeeld angst, somberheid, trauma of seksuologische-/genderproblemen is het fijn als een behandelaar kennis heeft van intersekse, maar kan het prettig zijn deze zorg buiten het ziekenhuis te ontvangen. Binnen Kaleidos hebben meerdere behandelaren specialistische kennis op het gebied van intersekse en werken wij op een niet-pathologiserende en sensitieve manier.

HIV EN PSYCHISCHE GEZONDHEID

Een hiv-diagnose kan grote impact op iemands leven hebben, ook nu dit goed behandeld kan worden. Leven met een hiv-diagnose kan gepaard gaan met een negatief zelfbeeld, (zelf)stigma, met problemen met relaties en intimiteit, of met trauma, somberheid of angst. Binnen Kaleidos zijn er meerdere behandelaren van diverse disciplines die je kunnen behandelen voor psychische klachten bij het leven met hiv. Het behandelaanbod bestaat uit individuele of groepsbehandeling, medicamenteuze behandeling, seksuologische behandeling of bijvoorbeeld relatietherapie. Wij hebben specifieke kennis van welke psychiatrische medicatie wel/niet te combineren is met hiv-medicatie, begeleiding bij psychisch verantwoord chemseks-gebruik en werken aan een negatief zelfbeeld. Wij werken niet-pathologiserend en sensitief.

REGENBOOGGEZINNEN

Binnen Kaleidos hebben wij ook aanbod ter ondersteuning van de gezinsvormen waar LHBTI+'ers steeds vaker voor kiezen. Te denken valt aan adoptie, donor- en draagmoederschap en meeroudergezinnen. Net als in cisgender/heterogezinnen kunnen er problemen ontstaan, tussen ouders of ouders en kinderen. Ons aanbod is gericht op niet traditionele gezinsvormen waarbij één of meerdere ouders tot de LHBTI+ groep behoren (regenbooggezinnen). Je kunt je bij ons aanmelden in alle fases van gezinsvorming, vanaf de kinderwens tot aan het uitvliegen van de kinderen en daarna. Let op, het gaat hier voornamelijk om zorg die u zelf betaalt.

ZORG DIE WIJ AANVULLEND BIEDEN

DIAGNOSTIEK

Voor een effectieve behandeling van psychische klachten is het van belang goed te begrijpen wat er aan de hand is en waarom je ergens last van hebt. Een (psychiatrische) diagnose kan hier bij helpen. Bij LHBTI+'ers kan naast algemene psychologische kennis, extra diagnostische expertise nodig zijn. Binnen Kaleidos doen wij vanuit meerdere disciplines diagnostiek, passend bij je hulpvraag: dat kan variëren van medisch-psychiatrisch, psychologisch (onderzoek) tot systeemgerichte diagnostiek.

Loop je in je huidige behandeling vast, en verwacht je dat LHBTI+-gerelateerde problematiek meespeelt en kan aanvullende specialistische diagnostiek op dit gebied jouw behandeling helpen? Wij bieden de mogelijkheid tot (diagnostische) consultatie en second opinion gericht op deze vragen. Op basis van je vraag word je gezien door bijvoorbeeld onze psychiater, psycholoog, seksuoloog, en/of vaktherapeut en krijg je een concreet diagnostisch of behandeladvies.

TRANSGENDERZORG

Voor transgender, non-binaire en genderqueer-personen bieden wij twee typen zorg: zorg met als doel het starten van en begeleiden door medische transitie, en algemene GGZ naast of bijvoorbeeld na je medische transitie.

Diagnostische en begeleidende zorg rondom medische transitie

Voor het starten van medische transitiezorg, zoals hormoonbehandeling, operaties of vruchtbaarheidsbehandeling en paramedische zorg zoals logopedie of laserontharing bieden wij een multidisciplinair en compact diagnostiektraject aan. Wij werken volgens onder andere de kwaliteitstandaard Transgenderzorg. Voor vervolgbehandelingen werken wij onder andere samen met het Amsterdam UMC en Gender Clinic. Wij coördineren je persoonlijke behandelplan en begeleiden je zo nodig door je medische transitie heen.

Voor diagnostiek en indicatiestelling voor medische transitie roepen wij uitsluitend mensen op van de wachtlijst van het Amsterdam UMC. Wij hanteren GEEN eigen wachtlijst en het is dus NIET mogelijk je zonder uitnodiging naar ons te laten verwijzen.

Algemene psychologische of psychiatrische zorg

Transgenderpersonen kunnen te maken krijgen met negatieve ervaringen in de maatschappij, wat de kans op psychische klachten kan vergroten. Kennis van gender, hormonen of operaties, en specifieke bijkomende onderwerpen kan belangrijk zijn bij het behandelen van bijvoorbeeld een depressie of trauma. Bij Kaleidos bieden we transgender-sensitieve zorg, bijvoorbeeld naast een medische transitie elders of als ‘nazorg’ na transitie.

Voor algemene psychologische of psychiatrische zorg bij transgenderpersonen kan WEL direct verwezen worden. Helaas hebben wij GEEN capaciteit voor psychische zorg ter overbrugging van wachtlijsten tot aan diagnostiek en indicatiestelling voor medische transitie.

INTERSEKSEZORG

Psychische klachten als gevolg van medische behandelingen, hormonale wisselingen, geheimhouding of identiteitsproblemen komen gemiddeld vaker voor bij mensen met een variatie van het geslacht (DSD of intersekse), zoals bij het androgeen ongevoeligheidssyndroom, MRKH of syndroom van Turner. Bij behandeling van bijvoorbeeld angst, somberheid, trauma of seksuologische-/genderproblemen is het fijn als een behandelaar kennis heeft van intersekse, maar kan het prettig zijn deze zorg buiten het ziekenhuis te ontvangen. Binnen Kaleidos hebben meerdere behandelaren specialistische kennis op het gebied van intersekse en werken wij op een niet-pathologiserende en sensitieve manier.

HIV EN PSYCHISCHE GEZONDHEID

Een hiv-diagnose kan grote impact op iemands leven hebben, ook nu dit goed behandeld kan worden. Leven met een hiv-diagnose kan gepaard gaan met een negatief zelfbeeld, (zelf)stigma, met problemen met relaties en intimiteit, of met trauma, somberheid of angst. Binnen Kaleidos zijn er meerdere behandelaren van diverse disciplines die je kunnen behandelen voor psychische klachten bij het leven met hiv. Het behandelaanbod bestaat uit individuele of groepsbehandeling, medicamenteuze behandeling, seksuologische behandeling of bijvoorbeeld relatietherapie. Wij hebben specifieke kennis van welke psychiatrische medicatie wel/niet te combineren is met hiv-medicatie, begeleiding bij psychisch verantwoord chemseks-gebruik en werken aan een negatief zelfbeeld. Wij werken niet-pathologiserend en sensitief.

REGENBOOGGEZINNEN

Binnen Kaleidos hebben wij ook aanbod ter ondersteuning van de gezinsvormen waar LHBTI+'ers steeds vaker voor kiezen. Te denken valt aan adoptie, donor- en draagmoederschap en meeroudergezinnen. Net als in cisgender/heterogezinnen kunnen er problemen ontstaan, tussen ouders of ouders en kinderen. Ons aanbod is gericht op niet traditionele gezinsvormen waarbij één of meerdere ouders tot de LHBTI+ groep behoren (regenbooggezinnen). Je kunt je bij ons aanmelden in alle fases van gezinsvorming, vanaf de kinderwens tot aan het uitvliegen van de kinderen en daarna. Let op, het gaat hier voornamelijk om zorg die u zelf betaalt.

VOLG ONS
LOCATIE
Privacy policy